X
تبلیغات
زولا


زندگی چیست و چرا زیباست ؟؟


می گویند زندگی به غیر از ارزشمند بودن . خوش هم باید باشد. شما فردی

را در نظر بگیرید که بدنیا می آید از همه ی امکانات بر خورداراست . حسابی هم 

از زندگی اش لذت میبرد و بعد هم می میرد!! این آدم شاید هیچ گاه فکر نکند به این
که زندگی چه هست و چه نیست !!

دوستان گرامی به نظر شما این آدم چه چیزی را
نسبت به زندگی از دست داده است ؟

اجازه دهید نگارنده آغازگر این بحث باشم . امید که دوستان همراهمان باشند
این آدم تامل نسبت به این که من چیستم ؟ کیستم ؟ و اصلا برای چه بدنیا آمده ام
و چکار می کنم ؟ را از دست داده است . خوشی صرفا یک بعُد از زندگی است
لذت بردن بخودی خود چیز بدی نیست ولی ما در واقع لذت را به معانی گوناگون

مطرح می کنیم . یک لذت هست که صرفا لذت جسمانی است . و یک لذت هست که به
یک معنا لذت روحانی و معنویست . در لذت معنوی است که شما درگیر پرسشگری
و سنجشگری می شوید . شما معمولاً در لذت جسمانی هرگز پرسشگری ندارید . این
نوع زندگی خیلی تفاوتی با زندگی یک حیوان که صرفا همه چیزش آماده است . ندارد

بعُد دیگر و مهم انسان همان بعُد معنوی و روحانی است . آنجاست که پرسشگری
می کند و با مباحث مهمی درگیر می شود که به زندگی اش معنا میدهد . زندگی
پرسشگرانه لزوماً شادی برایش نمی آورد و اتفاقاً ممکن است خیلی درگیر غم
و اندوه اش کند . این غم و اندوه به یک معنا برای یک موجود اندیشمند و موجودی
که به راستی به دنبال یک زندگی راستین است . خیلی ارزش بیشتری داشته باشد
نیز تامل و اندیشه ورزی ممکن است شما را نسبت به سویه های تراژیک زندگی
و نسبت به درد همنوعان و مشکلاتی که همنوعان دارند درگیر اندوه کند . که با
همان غم شما احساس کنید زندگی پربارتر . عمیق تر و ژرف تر است .


انتظار می رود دوستان با محبت و مهربانی با خوانش این
نوشتار به مباحث انواع زندگی و افکار گوناگون نسبت به آن
از فراموشی یکدیگرواحساس مسئولیت نسبت به همنوع
نظرات ارزشمند خود را بیادگار تصویر کنند .

در صورت استقبال از جانب دوستان . امکان ادامه این نوشتار میسر است
سپاسم را پذیرا باشید


***************************************

تاریخ : 18 - خرداد‌ماه - 1397 | نویسنده : خسرو فیضی | | 56 نظر