X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


برای آنان که نمیدانند فردوسی کیست


ذوق ها را نمی توان در یک قالب ریخت . بعضی استاد توس را

در سیمای سپهبُد رزم به صورت ( فردوسی سپهبُد ) می بینند !!

بعضی شاید او را از آن جهت بستایند که شاهنامه طبعاً ایرانیان

 را برتر از تازیان و تورانیان قلمداد کرده است . شایسته نیست

که در کار هنر با منجنیق منطق دنبال ضد و نقیض بگردیم .


شناخت استخوان بندی شعر بسیار بجاست . به شرط آن که به یاد

بیاوریم که پروازهای بلند و معانی ژرف چندان پای بند حواشی

 قاموس ها نیست . بحث اصلی باید در محتوا و در ترکیب سخن

باشد . . مفردات در درجه دوم قرار دارند .


شما که امروز این سطور را می خوانید . خوب می توانید تصور

 کنید که هزار سال پیش زن و فرزند و دوستان فردوسی چه

 سرزنش ها که به این مرد نابغه نکرده باشند !! . که این کار

عبث را از دست بگذار بیست سال است خودت را با یک مشت افسانه

 سرگردان کرده ای . برو گوسفند و گاو بخر و کشاورزی کن !! .

دکان عطاری درست کن که گرسنه نمانی !! یا لااقل قصیده ای مانند

فرخی و عنصری و عسجدی بپرداز!!!! . که بندگان امیر لقمه نانی

اما . این مرد بزرگ از بلندی مَنش  از سرزنش ها نترسید . . او ایمان

داشت که کاری که در پیش گرفته بسیار برتر از این کارها و گفته هاست


فردوسی به هنر اعلای شاعری خود و گرانقدری رسالتش ایمان داشت

 او اراده ای قوی که فقط در بعضی از نوابغ بزرگ می توان یافت سرشار

بود . برای فردوسی اشکلی نداشت که در بحر متقارب یا بحر دیگری

گاهی هم به مدح امیران و حکمروایان وقت بسراید و صله ای گران . اما .

او مَنشی بلند داشت و هدفی مقدس . مگر برای انشتاین . میسر نبود که

 در جوانی بجای تدریس با مزد کم . به بازرگانی بپردازد ؟؟ . او که

 ثروتمند زاده بود . اما . مردان بزرگ در کار سازندگی بنای معرفت

غرق می شوند و رنج ها و سرزنش ها را برای پی افکندن کاخی که

در دست دارند تاب می آورند .


برای مردم عادی دشوار است که عظمت

 و ارزش این بناها را دریابند . حتی تحصیل کرده های جهان نه از بلندی

کاخ سخن فردوسی سر در می آورند و نه از ژرفای اندیشه پایه گذار فرضیه

نسبی !! . تصور می کنم . دانای توس . خود به داستان زال و رودابه علاقه

بخصوص داشته . می خواهد هنر شعر حماسی و رزمی را با هنر بزمی

بیاراید !! توصیف ها در این داستان بی مانند هستند . آفریننده شاهکار بی

همتای جهانی زمینه را برای پدید آمدن  / رستم  / قهرمان بزرگ خود .

خوش آماده می کند . این است که هر چه با فردوسی آشناتر می شویم

می بینیم که این مرد با برنامه کار می کند و پیش بینی و آماده کردن

 صحنه ها را از دیر بازدر ذهن خود پرورش داده است .


نقش شاهنامه دانای توس در پاسداری و گسترش زبان پارسی و استقلال

فرهنگی و هویت ملی ایران بسیار روشن است و نهایت در یک کلام .

شاهنامه سرود و پرچم ملی و کلید رمز مکالمه و همزبانی و هم آهنگی

 و همدلی پارسی زبان جهان است .


و اما . کوته نظریست و از عدم شناخت اندیشه ژرف و گهربار استاد

توس سرچشمه دارد که حکیم دانا را تا حّد یک مورخ پائین بیاوریم

تا از مادها و هخامنشیان از کوروش و داریوش و آریوبرزن بنویسد

.......................................................................

سکوت آنان که از تاریخ و حکیم توس هیچ میدانند بهتر که قلم 

خود را هم به سکون کشند .

.......................................................................

...............................................

تاریخ : 17 - آبان‌ماه - 1396 | نویسنده : خسرو فیضی | | 45 نظر