X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


انسان چگونه غول شد ؟!! .


وقتی از زمین به سحابی خرچنگ نگاه می کنیم . داریم به خیلی قبل تر

در زمان مینگریم . سحابی خرچنگ زمانی ستاره ای غول آسا بود . با

ده ها برابر جرم خورشید !!! . تا این که منفجر شد . و به ابر نواختری

تبدیل  . . و در قلب آن تپ اختری قرار دارد که خود یک کهکشان کوچک

است !! . فاصله سحابی خرچنگ با زمین 6500 سال نوری است !! .

زمانی . این را سن کل جهان میدانستند . تا دانشمندان در پی کشفی

توانستند . نور حداقل 100 میلیارد کهکشان دیگر را در فضا ببینند !! .

قدیمی ترین این کهکشان ها که با تلسکوپ هاپل قابل دیدن است .

متعلق به 13 میلیارد و 400 میلیون سال نوری !!!! . است .

که در آن زمان . نه زمینی بود . و نه خورشیدی و نه کهکشانی بنام

راه شیری !!! . هیچ چیز نبود .فضا بود و بی نهایت کهکشان .

نیوتون  / جاذبه را کشف کرد . و /  ویلیام هرشل /  نیز کشف نیوتون

را دنبال کرد تا متوجه شد . امپراطوری جاذبه بر تمام آسمان هاحاکم

است !! . در قرن نوزدهم .  / مایکل فارادی  /  کشف کرد که ما با

میدان هایی نامریی از نیرو احاطه شده ایم . و این عمل کرد جاذبه را

توضیع میداد در سال 1865  / جیمز کلراک مکسول  / ایده  فارادی را

در مورد میدان های الکتریکی و مغنا طیسی را با قانون ریاضی ترجمه

کرد . . . / انیشتن  / در پی یافتن پاسخی بود تا جهان را غرق شگفتی کند

او میدانست . روی شانه های سه مرد  /  فارادی  /  ویلیام هرشل  / و

نیوتون . ایستاده است . و نهایت در سال 1895 گفت . هیچ چیز در جهان

بی حرکت نیست . و زمین با سرعتی معادل 1600 کیلومتر دور خودش

و 100000 کیلومتر به دور خورشید می گردد . خورشید هم با سرعتی

معادل 700000  کیلومتر  در حرکت است . نیز کهکشان ما  / راه شیری

با سرعتی 2000000کیلومتر در عالم حرکت می کند . هیچ مکان ثابتی

در جهان وجود ندارد . در فضا سیاه چاله هایی هست که بعلت تاریکی

قادر به اندازه گیری دهانه آن ها نیستیم . و البته در تمام کهکشان ها

هم سیاه چاله هست . یک سیاه چاله نزدیک کهکشان ما هست که با سرعتی

بیش از 40000000کیلومتر حرکت می کند .  / نیل دگراس تایسون  /

سرپرست گروهی از دانشمندان . می گوید چه چیز باعث می شود . این

ستاره با چنین سرعتی حرکت کند ؟ . . و بعد توضیع میدهد . در مرکز

سیاه چاله خورشیدی هست . با جرمی  4000000 برابر خورشید ما !!

. سئوال این است . پس نور مشتعل این خورشید که 4 میلیون برابر

خورشید ماست . . کجاست ؟؟ . آری در دل سیاه چاله حبس شده

است و مواد تاریک که نمیدانیم چقدر است . اجازه بیرون رفت این

نور را نمیدهد !!! . . .

..... خودم از بزرگی اعداد سر درد گرفتم  . . گرامی

مخاطبانم را نمیدانم !!! .

البته . این آغاز حرکت سفینه ما است . با من همراه شوید !!!! .

............................................................................

..................................تاریخ : 14 - بهمن‌ماه - 1395 | نویسنده : خسرو فیضی | | 19 نظر